نشست انقلاب اسلامی
1397/8/1 سه‌شنبه با حضور معاون آموزش دفتر تبلیغات اسلامی؛ نشست «انقلاب اسلامی و عدالت اجتماعی» برگزار شد معاون آموزش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با بیان این که استراتژی انقلاب اسلامی، عدالت محور است، گفت: انقلابِ اسلامی، انقلابی اسلامی می باشد و عدالت خود را بر اساس اسلام پیش می گیرد.

به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین شمس الله مریجی در نشست «انقلاب اسلامی و عدالت اجتماعی» از سلسله نشست های چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: جامعه شناسی بر اساس آنچه که در جامعه پذیرفته شده، مسائل را تبیین و تحلیل می کند و ایجاد عدالت در عرصه های متعدد به عنوان یکی از اهدافی بود که انقلاب اسلامی برای آن شکل گرفت و اصل و اصیل این نهضت را پایه عدالت محوری آن شکل می دهد.

وی گفت: در جامعه شناسی مباحث آنچه که موجود است، مورد مطالعه قرار می گیرد، اگر چه در ارائه راهکارها، بایدها و نبایدها را ارائه می دهد.

معاون آموزش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: رسالت جامعه شناسی نسخه پیچی می باشد، اگر چه نسخه اش خطرناک است، چرا که نسخه اش برای انسان و جامعه بوده و انسان موجود خلاق و مبتکری است.

وی با بیان این که تمامی انسانی ها همیشه اندیشه عدالت اجتماعی را داشته اند، افزود: عدالت اجتماعی به عنوان گرایش باطنی و امری فطری در نهان و نهاد تمامی انسانی ها است و ارتباط با جامعه خاصی ندارد و از جمله مباحثی می باشد که بشر از ابتدای زندگی به آن توجه داشته است و تمامی انسانی ها همیشه اندیشه عدالت اجتماعی را داشته اند و برای رسیدن به آن به حاکمیت ظالم هم مبارزه می کردند.

حجت الاسلام والمسلمین مریجی اظهار داشت: بررسی مصادیق این بحث در آیات و روایات هم آمده است و مطرح کردن این بحث با روایات به این دلیل می باشد که انقلابِ اسلامی، انقلابی اسلامی است و عدالت خود را بر اساس اسلام پیش می گیرد.

وی به نظر دانشمندان و اندیشمندان در خصوص عدالت پرداخت و گفت: ارسطو عدالت را شامل تمامی اقسام فضایل که به موجب آن به هر کس به اندازه هر چه که حق او می باشد، به فرد تعلق گرفته است. اندیشمندان اسلامی در این باره نظر دیگری دارند و شیخ طبرسی عدالت را به معنای برابری مطرح می کند و علامه طباطبایی عدالت را برپا داشتن مساوات و موازنه بین امور می داند.

معاون آموزش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با بیان این که عدالت یا عدل، مفهومی ارزشی می باشد، تصریح کرد: عدالت در بستر هستی جاری است و عدل در همه جهان جریان دارد لکن در مسائل ارزشی مفهوم اعتباری است.

وی به تعریف عدالت اجتماعی پرداخت و افزود: عدالت اجتماعی را وضع کل شی یا اعطاء کل ذی حق معنا می کنند و وقتی عدالت مطرح می شود، از امر فردی بیرون می آید و به اجتماع بر می گردد و در اقسام خود متعدد خواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمین مریجی عدالت سیاسی و اقتصادی را عدالت مدنظر انقلاب اسلامی عنوان کرد و اظهار داشت: وقتی بحث عدالت می شود، عدالت اداری، سیاسی، نظامی، آموزشی، علمی و دینی را شامل می شود اما دو مصداق عدالت سیاسی و اقتصادی مد نظر انقلاب اسلامی بود.

وی گفت: انقلاب اسلامی در بحث عدالت اجتماعی که مصداقش علم است، بسیار کم مورد بحث قرار گرفته که جای برجسته ای دارد اما مورد بحث قرار نمی گیرد.

معاون آموزش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: هیچ ملتی نیست که اندیشه ایجاد عدالت سیاسی را نداشته باشد، حتی حکام ظلم و جور هم این ادعا را دارند که عدالت را برپا می کنند.

وی افزود: قبل از انقلاب یک خانواده نظام سیاسی و اداری جامعه را اداره می کردند و با روی کار آمدن انقلاب اسلامی این شرایط متفاوت شد.

حجت الاسلام والمسلمین مریجی اظهار داشت: اگر جامعه، جامعه ای باز باشد، نقش است که جایگاه فرد را در سلسله مراتب اجتماعی مشخص می کند، اما اگر جامعه جامعه ای بسته باشد، جایگاه است که نقش افراد را مشخص می کند، یعنی اگر در جامعه عدالت به لحاظ سیاسی حاکم نباشد، این رابطه است که نقش ها را مشخص می کند و چنین جامعه ای، جامعه ای بسته است اما در جامعه باز اگر فرد لیاقت داشته باشد، ولو دست فروش هم باشد می تواند رییس جمهور شود.

وی گفت: انقلاب اسلامی زمانی شکل گرفت که عدالت اجتماعی در فضایی بسته بود و از برکات انقلاب اسلامی این بود که فضای بسته را باز کرد، یعنی افراد در سلسله مراتب سیاسی و اجتماعی بتوانند تحرک داشته باشند.

معاون آموزش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: در فرانسه که به مهد آزادی معروف است، اگر کسی بخواهد کاندیدای نمایندگی مجلس باشد باید 50 رجل سیاسی معروف فرد را تأیید کنند.

وی افزود: بر اساس آیات و روایات امید می رود که در زمان حکومت امام عصر(عج) هر کسی با توجه به شایستگی خود امور را بر عهده می گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین مریجی اظهار داشت: در انقلاب اسلامی این اتفاق افتاد که مصداق سیاسی از عدالت اجتماعی از مصادیقی بود که انقلاب اسلامی با شکل گیری خود توانست این امید را در دل ها ایجاد کند که هر کسی بتواند به مراتب حاکمیت برسد.

وی گفت: مصداق دوم از عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی است که از اهداف اصلی انقلاب بود که به تعبیر بزرگان و دین، ما اگر چه دغدغه اول و اصلی اسلام انسانیت انسان است نه شکم مردم، همان اسلام می فرماید که «من لا معاش له من لا معاد له»، و حضرت علی(ع) به فرزندش امام مجتبی(ع) می فرماید کسی را که به دنبال «قوت لایموت» خود است، سرزنش نکن چرا که اگر کسی این قوت لایموت را نداشته باشد و فقر در او باشد، چهار چیز خود را از دست می دهد: عقل، بزرگی، حیاء و دین.

معاون آموزش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: اسلام برای مسأله اقتصاد، برنامه و تأکید دارد و یکی از برنامه های انقلاب اسلامی به طبع برنامه های اسلام، عدالت اجتماعی است. یکی از عوامل بروز انقلاب، عدالت اقتصادی بود.

وی افزود: با شکل گیری انقلاب اسلامی، راهکارهایی در مسأله عدالت اجتماعی مد نظر قرار گرفت که به عنوان مثال در بحث سیاسی با رفراندوم، این عدالت را حاکم کرد.

حجت الاسلام والمسلمین مریجی اظهار داشت: با شکل گیری انقلاب اسلامی، 9 نهاد در راستای عدالت اقتصادی شکل گرفت که عبارت از کمیته امداد، تأسیس جهاد سازندگی، تشکیل بسیج سازندگی، سازمان بهزیستی، سازمان مستضعفین، ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان اوقاف، بنیاد مسکن و بسیج مستضعفین است.

وی گفت: طبق آمار سال 95، 23 میلیون و 800 هزار خانوار در کشور داریم که از این میان، 17 میلیون و 600 هزار خانوار شهری و 6 میلیون روستایی می باشند، در حالی که در گذشته بر عکس بود و 70 درصد روستاها که تولید کننده بودند، به 30 درصد کاهش یافت، یعنی جمعیت زیادی شهری شدند.

معاون آموزش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: 6/48 درصد خانواده های ایرانی که برابر با 11 میلیون 800 هزار خانوار می شود، اتومبیل شخصی دارند که این میزان در سال 86 ، 33 درصد بوده است.

وی افزود: جامعه ما به لحاظ اقتصادی، جامعه فقیری نیست البته مصرف های فرهنگی ما درصد نگران کننده ای است که درصد اقتصادی ما در این عرصه پایین است.

حجت الاسلام والمسلمین مریجی با بیان این که استراتژی انقلاب اسلامی، عدالت محور بود، اظهار داشت: در این راستا، موانعی وجود داشت که نمی گذارد عدالت محقق شود که عبارت از ارتباط ساختار غیر شفاف اقتصادی، وجود رانت ها و امتیازها، ساختارهای اشتباه اداری، عدم ساختار متوازن در ادارات و سازمان ها، ساختارهای نظارتی و قضایی در خصوص مفاسد و بی عدالتی است.

وی خاطرنشان کرد: عدالتی که مطرح می کنیم، باید بر مبنای ارزش های خودمان باشد و انقلاب اسلامی تلاش کرده است که در 2 محور سیاسی و اقتصادی موفقیت نسبی داشته باشد اما در ارتقای خود با اختلالاتی مواجه شده است. انقلاب اسلامی با فشارهای سنگینی که متحمل شده، انصافاً موفق بوده است.

کلمات کليدي
نشست انقلاب اسلامی, پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی, شمس الله مریجی
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
Guest (PortalGuest)

پورتال اطلاع رسانی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
مجری سایت : شرکت سیگما