نظام دوست
1397/4/28 پنجشنبه رئيس اداره توسعه سيستم هاي سازماني مرکز برنامه ريزي و نظارت راهبردي دفتر تبليغات اسلامي خبر داد ارائه گزارش هاي ترکيبي با سرعت بالا در پروژه «هوش سازماني» رئيس اداره توسعه سيستم هاي سازماني مرکز برنامه ريزي و نظارت راهبردي دفتر تبليغات اسلامي گفت: مزاياي پروژه هوش سازماني اين است که از ديتابيس هاي مختلف موجود در سازمان مي تواند گزارش هاي ترکيبي ارائه دهد و ثانياً اين که سرعت گزارش دهي در آنها بالا مي باشد. 
به گزارش روابط عمومي دفتر تبليغات اسلامي، سيد ابوالحسن نظام دوست در سومين نشست راهبردي «مسأله محوري» ويژه مديران ارشد و اعضاي هيئت علمي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم که در مجموعه فرهنگي فردوس وسف برگزار شد، در خصوص پروژه هوش سازماني اظهار داشت: اين پروژه در حوزه اطلاعات ساختارمند سازمان مي باشد که دو سه سال است در دفتر شروع شده و روي ديتابيس هاي سازماني انجام شده است. در سازمان ها در کنار دانش هاي مختلف موجود، ديتابيس هاي مختلفي نيز وجود دارد، مثل سيستمهاي مالي، احکام، پرسنل، آموزش، کتابخانه ها و... که داده هاي همه آنها به صورت جدا در ديتابيس هاي مختلف ذخيره مي شود. 
وي گفت: در پروژه هوش سازماني، يک پايگاه داده با ساختار جديد ايجاد مي شود و داده هاي پايگاه هاي مختلف سازمان تحليل و داده هاي استراتژيک آنها به اين پايگاه داده که به انباره داده ها معروف است، منتقل مي شود و از اين انبار داده مي توان براي توليد گزارش هاي مديريتي و ايجاد نمودارهاي مختلف استفاده کرد که به مديران براي تصميم گيري کمک مي کند و براي صحتسنجي اطلاعات وارد شده نيز مفيد است.
رئيس اداره توسعه سيستم هاي سازماني مرکز برنامه ريزي و نظارت راهبردي دفتر تبليغات اسلامي با اشاره به مزاياي پروژه هوش سازماني تصريح کرد: مزايايي که اين سيستم دارد، اين است که اولاً از ديتابيس هاي مختلف، گزارش هاي ترکيبي مي دهد و ميتوانيد گزارشي دهيد که از داده هايي که در سامانه هاي مختلف و جدا از هم مثل پرسنلي، سامانه سدف و... وجود دارد، استفاده شده است و ثانياً اين که سرعت گزارش دهي در اينها بالا است. دو تفاوت عمده بين انبار داده ها و پايگاه هاي جاري وجود دارد، اولاً داده ها به صورت تکراري ذخيره مي شوند و ثانياً اينکه فيلدهاي محاسباتي هم ذخيره مي شوند که در پايگاه هاي نرم افزارهاي جاري اين کارها ممنوع است وليکن چون هدف سامانه هاي هوش سازماني ايجاد گزارش هاي سريع براي مديران ارشد مي باشد، اين اتفاقات انجام مي شود. همچنين بعد از ايجاد انبار داده، مکعب هاي اطلاعاتي جهت ارائه گزارش هاي تحليلي ساخته مي شود. 
وي افزود: بيش از دو سه سال است که اين کار شروع شده و دادههاي بيش از 10 تا از ديتابيس هاي موجود در دفتر به اين انبار داده اضافه شده است و امسال نيز 5 ديتابيس ديگر افزوده خواهد شد و آخرين آن نيز براي مرکز ملي پاسخگويي به سؤالات ديني بود که ديتاهاي سايت هاي پاسخگويي افزوده شد و در اختيار مديران ارجمند آن مرکز قرار گرفته و مي توانند گزارش هاي مختلفي را از اتفاق هايي که در سايتشان افتاده، ملاحظه و بر آن نظارت کنند. 
نظام دوست به بيان چشم انداز هوش سازماني پرداخت و اظهار داشت: چشم انداز هوش سازماني عبارت از ارتقاء عمليات و فرايندهاي کليدي سازمان از طريق تامين اطلاعات و دانش حياتي سازمان در زمان درست، قالب درست و براي همه سطوح سازماني است. 
وي گفت: اهدافي را که هوش سازماني به دنبال آن است در بهينه سازي، تحليل، کنترل، ديده باني عمليات و فرايندهاي کسب و کار خلاصه مي شود.  
رئيس اداره توسعه سيستم هاي سازماني مرکز برنامه ريزي و نظارت راهبردي دفتر تبليغات اسلامي تصريح کرد: به دنبال اهداف هوش سازماني، سه کارکرد اصلي ايجاد ديد(که گذشته و حال سازمان را براي پيش بيني آينده به کار مي گيرد)، مديريت و تحليل عملکرد سازمان(شاخص هاي عملکردي کليدي Key Performance Indicators, KPI را تعريف مي کند) و گزارش دهي(گزارش هاي لحظه اي و دسته اي ايجاد مي کند) در سازمان هاي مختلف ايجاد مي شود. 
وي درباره فازهاي استقرار يک سيستم هوش سازماني افزود: يک سيستم هوش سازماني در سه مرحله اصلي استقرار مي يابد که عبارت از ايجاد يک انباره داده تجميعي از کل داده هاي سازمان (ETL)، ساخت بانک هاي اطلاعاتي تحليلي شامل مکعب هاي داده و ابعاد و شاخص ها و گزارشات و داشبوردهاي مديريتي مي باشد. 
نظام دوست اظهار داشت: در اين فاز داده هاي موجود در سازمان شناسايي شده و در يک قالب جديد سازماندهي مي شوند به نحوي که بهترين کارايي، جهت ايجاد گزارشات تحليلي، فراهم گردد. براي انجام اين فاز مراحل شناسايي داده هاي موجود سازمان و بررسي تحليلي بانک هاي اطلاعاتي موجود و استخراج ساختار دادهها و روابط آنها بايد طي شود. 
وي با بيان اينکه با انجام اين فاز، يک بانک اطلاعاتي جامع و به روز از کليه داده هاي دفتر تشکيل خواهد شد، گفت: در راستاي ارتقاي امنيت و حفظ صحت و يکپارچکي داده ها در سامانه هاي اصلي، مي توان کليه ارتباطات خارج از بستر نرم افزار اصلي به سامانه ها را قطع و به عنوان جايگزين از بانک اطلاعاتي جامع سرويس ارائه کرد. 
رئيس اداره توسعه سيستم هاي سازماني مرکز برنامه ريزي و نظارت راهبردي دفتر تبليغات اسلامي در خصوص فاز دوم تصريح کرد: براي فاز دوم که ساخت پايگاه داده تحليلي است، بايد مراحل شناسايي و ساخت ابعاد، شناسايي و ساخت شاخص ها، ترکيب شاخص هاي سامانه هاي مختلف جهت ساخت گزارشات ترکيبي از سامانه ها و ساخت شاخص هاي مشتق طي شود.
وي در پايان خاطرنشان کرد: تمامي اعمال انجام شده در فازهاي اول و دوم، زيرساختي بوده و نمود آنها در فاز سوم که نمايش نتايج است، مهيا مي شود. براي اين فاز ممکن است از ابزارهاي آماده تجاري يا متن باز موجود در بازار استفاده گردد و يا اينکه به صورت بومي يک نمايشگر توليد شود.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
Guest (PortalGuest)

پورتال اطلاع رسانی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
مجری سایت : شرکت سیگما