نوری همدانی
1397/2/19 چهارشنبه تجلیل آیت الله نوری همدانی از خدمات دفتر تبلیغات اسلامی /توصیه به نخبگان تبلیغ دینی آیت الله نوری همدانی گفت: اولین وظیفه مبلغان را تفقه در دین عنوان کرد و اظهار داشت: نباید همه مبلغان در قم جمع شوند، بلکه به شهرها و روستاها مراجعه کنند، در بسیاری از شهرها خیلی از مساجد بدون مبلغ است. 
به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی، آیت الله حسین نوری همدانی در دیدار نخبگان تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با بیان این که وظیفه علما بعد از انقلاب اسلامی سنگین تر شده است، اظهار داشت: در اسلام از هیچ