دوشنبه 12 خرداد 1399   20:53:15
(جهش تولید)

print

مدیرکل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی:

سال ۹۸ در دفتر تبلیغات اسلامی سال اقدام در زمینه ارزیابی و ارزشیابی است

  • خلاصه :مدیر کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، سال ۹۸ را سال اقدام در زمینه ارزیابی و ارزشیابی قرار داده و این مسأله تأثیر خود را در احکام و موفقیت افراد در پست ها خواهد گذاشت.
به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، سید محمدتقی شوشتری در نشست صمیمی با مدیران و کارشناسان ادارات ستادی این اداره کل، با بیان اینکه سرمایه انسانی یکی از وجوه تمایز اداره کل آموزش با سایر ادارات این دفتر است، اظهار داشت: حافظه و عاقله نیروی انسانی اداره کل آموزش در سطح کل شعب دفتر تبلیغات اسلامی کمنظیر بوده و با کمک عاقله برخی از ایدهها و طرح های این اداره کل در قالب مسأله اجرایی شده و به عنوان برنامههای راهبردی در دفتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به این که بین دید سازمانی و سلوک سازمانی رابطه تأثیر و تأثر وجود دارد، بیان داشت: رفتار سازمانی کارمند، متأثر از نگاهی است که به سازمان دارد؛ اگر نگاه سازمانی، نگاه مادی یا نگاهی در عرض سایر سازمانهای دولتی باشد، قطعاً سلوک ما هم بسته به آن دید و نگاه تغییر می یابد؛ لذا محکوم به حرکت در آن چهارچوب هستیم.
مدیرکل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تصریح کرد: نگاه ما، اگر نگاهی فرامادی و معناگرایانه باشد، در رفتار سازمانی ما تأثیر خواهد گذاشت و آنگاه کار را عبادت می دانیم و در نتیجه، منت پذیر می شویم و نه منت گذار.
شوشتری با اشاره به ساختار ابلاغی از سوی هیئت امنای دفتر گفت: در این ساختار، نگاه سازمانی بر این اساس بوده است که بخش های هزینه بردار سازمان به گونهای در بخش های دیگر تداخل یابند، و اگر بتوانیم بخشی از فعالیت ها را به صورت مشارکتی برگزار کنیم، اعاده مراکز آموزشی حذف شده امکانپذیر میباشد، همچنان که در مورد مرکز تخصصی طوبی این اتفاق رخ داد.
وی خاطرنشان کرد: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، سال ۹۸ را سال اقدام در زمینه ارزیابی و ارزشیابی قرار داده و این مسأله تأثیر خود را در احکام و موفقیت افراد در پست ها خواهد گذاشت؛ ارزیابی ها بر اساس کارایی، پیشرفت کار و کیفیت انجام فعالیت می باشد.
 
امتیاز دهی
 
 

ravabet.omomi@dte.ir
۰۲۵-۳۱۱۵۲۷۲۷ (مدیریت پرتال)
025-371160
ایران قم میدان شهداء
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

پورتال اطلاع رسانی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
مجری سایت : شرکت سیگما