گزارش تصویری
دیدار رهبری

دیدار رهبری

دیدار رهبری

دیدار رهبری

دیدار رهبری

دیدار رهبری

رهبری

دیدار رهبری

دیدار رهبری
1395/10/20 دوشنبه دیدار کاروان طلاب و روحانیون 19دی دفتر تبلیغات اسلامی با رهبر معظم انقلاب