اخبار دفتر
اختصاص رده نخست برگزاری کرسی های ترویجی به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
چهارمین جلسه از دوره آموزشی مبانی ولایت فقیه برگزار شد
استقبال چشمگیر نخبگان از سومین همایش فضای مجازی پاک/ برگزاری نمایشگاه در مرکز همایش های غدیر
توطئه حذف نقش انبیا در تمدن سازی دوران مدرن
سه رویکرد تکنولوژی در باب فلسفه تکنولوژی
تکنولوژی به لحاظ مبانی با اسلام در تعارض است/باید تکنولوژی موجود را به لحاظ مبانی و آثار مدیریت کرد
اعزام مبلغ به مناسبت فاطمیه دوم
طلاب در عرصه تبلیغ نوین نباید صرفاً تولید کننده باشند
کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی به عنوان تجربه موفق ملی انتخاب شد
دوره آموزشی تعمیق باورهای دینی برگزار می شود