اخبار دفتر
نشست آموزشی سواد فضای مجازی برگزار می شود
نشست های علمی و کاربردی ویژه مبلغان قبل از اعزام ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد
کسب اطلاعات، سازماندهی و اشاعه بسترهای نشر درست معارف اسلامی
بارگذاری 92 هزار فرهنگ نامه در پایگاه اینترنتی پژوهشکده اطلاعات و مدارک اسلامی
مدیریت و سازماندهی بیش از ۳۲۰ هزار اصطلاح در حوزه علوم اسلامی
الزامات توانمندسازی علوم اسلامی
همایش ملی بررسی آرای تفسیری علامه معرفت برگزار می شود
رویکرد کنشگر- شبکه و فلسفه تکنولوژی مورد بحث و بررسی قرار گرفت
شماره 162 «آینه پژوهش» منتشر شد
نشست شورای سیاستگذاری همایش بین‌المللی «دین، فرهنگ و فناوری» برگزار شد